Saturday, 8 October 2016

In vīcīs miserōs mendīcantēs male plangō,
errōnēs quaesō mihi Iuppiter optime cūra
nē pluviam nimiam tū praecipitēs rabiōsus
laudēs per tībiam tibi cantō summe deōrum!


I

Hispānī blaterant multī sine pāce Latīnē
singula grammaticae scīre pusilla putant,
sed minimē capiō quidnam dīcant animōsī,
mēcum iam reputō mē male posse loquī.

II

Quaesō tū nōlī dēcēdere, cāra, silenter
per loca quae metuō. Dūra resiste tibi.

III

Collis erat fēlīx ubi crēscēbant speciōsae
herbae quās lūmen sōlis alēbat iners,
splendida saxa micant ubi pars altissima prōdest
et flōrēs agavēs nūbila cāna petunt.

No comments:

Post a Comment