Sunday, 30 October 2016

Ut trichecus vellem recubāre in lītore vastō
nūllā rē mōtus mūneribusque vacāns.


I

Flāva puella cutem praebet nive candidiōrem
,
dēpōnit vestēs sine cūrā, rubra papilla
tegmine nunc prōdit quō mammās fēmina servat;
tandem nūda iacet nūllō vēlāmine tēcta.
Multōs iam cēpit piscēs ea cum genitōre
at dormīre nequit, mūsās meditātur Olympī:
cantat amābiliter fōrmās tribadum patefactās
nympham saepe velit sēcum nūdam recubantem.
Lūx sōlis vigilat mediae noctis bene nītēns
dum tangit cunnum tentīgine capta polārem.

II

Dīgressum doleō, glaciālis amīca, tuamque
īram quam mōvī verba iocōsa ferēns
nunc veniam plōrō, tibi carmen amābile mittō
stultē mē gessī, docta puella bona.

III

Docte sodālis, adhūc, doleō tua trīstia verba
Uxor tē spernit dum gravitāte silet.
Nōlī tū quaesō spem perdere, cāre, resiste
omnibus hoc factum'st saepe puella furit.

IV

Spēs Dēsīderiae combūrit amābile perquam
cor quod mē gestit saepe vidēre coram.

V

Cor gelidum calefit vīsū nitidō remicantis
Āfrae quae longē rīdet amoena tibi,
verba repente fugat neque dīcere pauca valērēs

numquam vīdistī tū speciem similem.

VI

Heus comitēs aedēs pūrgēmus, adeste, repente
quod dēbēmus nōs aedificāre domum.

VII

Ōs Dēsīderiae fellat tentīgine vīnctum
illa perīta tremit iam madefacta gemit.

VIII

Hīc tellūs tremuit sēnsī bene, cāre, parumper.
Hoc numquam vīdī scamna labāre mea.

IX

Librōs tū cūrās dum dulciter omnia cēlās
sed cunnum nigrum lingere, cāra, volēs.

No comments:

Post a Comment