Thursday, 15 September 2016

Urbs Dēsīderiae, Vīcētia pulchra, remōtae
ad boreās vergit trāns nebulōsa loca,
Ā
rbiorgae tamen urbs longē iactāns super omnēs
in nive versātur frīgore capta ferō;
quō tē posterior feret alba puella, poēta?
num vīvēs in iglū trāns glaciāle mare?"

Iglū (-ūs) in regiōne polārī.

No comments:

Post a Comment