Tuesday, 14 June 2016

VĪGĒSIMUS MĒNSIS

Iam Dēsīderiam cōmptam faciō mihi plānē,
mēnsibus ut vīnus crēscit honōre fidēs;
nam veniam numquam sine pulchrīs laudibus ūllīs
ob sēnsum
scrīptīs in foliīs ad eam.
Corporibus dīcō licet hīc nōn scrībere laudēs
sed perpulchra tamen mī nimis illa patet,
āter eī crīnis, viridēs oculīque
catellae;
fōrmae vulgārēs nōn habet atque placent.
Bis deciēs scrīpsī iam cūram mīrificam esse
quae ligat ambō nōs nocteque stāre iubet.

No comments:

Post a Comment