Monday, 20 June 2016

Vēnērunt quondam deitātēs sīdera magnae
pulchra colentēs hūc curribus atque plagās
mundī iam sōlī tenuērunt in diciōne
pȳramidēs altās namque vidēre potes.

No comments:

Post a Comment