Thursday, 9 June 2016

Tū venus, herba virēns, mea parvula faucibus atrōx,
mē quoque saepe capis clāra colōre tuō;
vīva comēs muscās, praedātrīx formida: tācta
crūribus ātrīs bis dentibus abdis eās.

No comments:

Post a Comment