Tuesday, 7 June 2016

Quid Dēsīderiae dīcam nunc versibus ūllīs?
Ustus amōre tibī, pulchra puella, canō;
fīlia nam dulcis mātrī es mihi spōnsula fīda
omnēs tē sēnsī, velle: vidēris Amor.

No comments:

Post a Comment