Wednesday, 15 June 2016

COMMORĀTIŌ LŪNĀRIS

Ad Lūnam mēcum vēnit mea dulcis amīca
nōbīs tempus erit sēdulitāte cārēns,
possumus hic laetī saltāre per albula saxa
tōtā aestāte ferē sub gravitāte levī.


No comments:

Post a Comment