Saturday, 2 April 2016

Tū Mārtīna, aliquem trīstem plēnum rabiē vīs,
fēlīcem at faciem fingere nōn poterās,
funditus hunc hominem, dīxistī, tempore amāre
vōciferāns tamen est et nimis illum adamās;
callida tū bonaque es, nōlī tē illūdere, quaesō:
sōla puella potest quam puer optimē idem.

No comments:

Post a Comment