Sunday, 15 May 2016

MĀTRĪ MEAE VALERIAE

Quamvīs, māter tū, paulum sermōne Latīnō 
possīs versūs hōs carpere corde dicō. 
Semper pugnāmus mihi sed numquam minuistī, 
mox melius valeās, omnia sintque bona.

No comments:

Post a Comment