Sunday, 22 May 2016

Līvī docte valē, lēgī tua carmina librī 
tōta avidissimus et mī placuēre quidem,
nūminis ars tibi adēst Parnassī altī ratiōne;
mūsa canet semper iam dēdit apta tibi.
Nīl similis lēgī vīvī scrīptōris amīce
mundum pīnxistī grātulor inde tibi:
mūrēs quōs viridēs nārrāvistī et metuendōs
saeva videntur sors īnsidiōsa malī.

No comments:

Post a Comment